Scholen/Instanties

Wanneer u op school te maken heeft met (hoog)begaafde kinderen (en dit heeft u .. ) kan dit tot specifieke uitdagingen leiden. Hét hoogbegaafde kind bestaat immers niet en zodoende is er ook niet een eenduidig antwoord te geven op wat dat kind nodig heeft. Een hoogbegaafd kind behoeft altijd maatwerk. Toch is het goed om als school wat algemene kennis te hebben ten aanzien van hoogbegaafdheid, de signalering, de verschillende ‘profielen’ en de uitdagingen die hiermee kunnen samenhangen in de klas.
Ik geef al een aantal jaar met veel plezier interactieve presentaties voor scholen, samenwerkingsverbanden en andere instanties waarbij ik theoretische kennis combineer met praktijk voorbeelden. Dit geeft u en uw team direct een aantal mooie inzichten en zal de bewustwording ten aanzien van het signaleren en omgaan met hoogbegaafdheid op uw school zeker vergroten.
De ervaring leert dat een aantal uitdagingen al vrij makkelijk kunnen worden opgelost en er lang niet altijd heel veel extra nodig is. Soms echter wel.. In dat geval is het zaak niet te lang te wachten met het inschakelen van de juiste hulp omdat juist ook hoogbegaafde kinderen een kwetsbare risicogroep zijn ten aanzien van onderpresteren, faalangst, schooluitval en depressies. Ik kan u, door mijn uitgebreide netwerk, dan ook zeker doorverwijzen naar de juiste hulp daar waar nodig.