Home

Wanneer je als ouder, school of instantie te maken krijgt met een (hoog)begaafd kind roept dit vaak vooral veel vragen op. Wat is dit nou precies? Wat betekent dit voor thuis of in de klas? Hoe verklaar je bepaald gedrag en hoe ga je hier mee om? Wat heeft het kind nodig? Wat heeft een ouder of een leerkracht nodig? Elk kind en elke situatie is uniek en dus zijn er vele antwoorden mogelijk.
Waar begin je dan met zoeken naar de juiste hulp in de wirwar van bureaus en instanties met elk hun eigen expertise..?

HB LinQ biedt juist deze ‘Eerste hulp bij hoogbegaafdheid”

In een eerste intakegesprek inventariseren en concretiseren we samen met u de hulpvraag en helpen u gelijk verder op weg. Dit door óf een vervolgafspraak te maken om gezamenlijk een concreet plan op te stellen óf door u direct door te verwijzen naar het bureau of de instantie welke juist die hulp biedt die u nodig heeft.
De ervaring leert namelijk dat hoe sneller een kind de juiste hulp krijgt, thuis of op school, hoe minder hulp er nodig is en hoe sneller hij/zij weer lekker in zijn/haar vel zit. En dat is direct ook ons gezamenlijke doel.I

 

HB LinQ gaat in de benadering en definitie van hoogbegaafdheid uit van het Delphi model:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. “

 

 

 

 

   

Persoonlijk ben ik officieel aangesloten bij Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.

De bij deze stichting betrokken organisaties zijn het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

 

 

HBLinQ is officieel aangesloten bij het kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid (KRHB) In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld.