Proces begeleider.

In de loop der jaren heb ik  in mijn werk met hoogbegaafde kinderen en jongeren ervaren dat er soms pittige uitdagingen kunnen ontstaan.  Uitdagingen in opvoeding, zorg en/of onderwijs en uiteindelijk dan meestal ook een combinatie hiervan. Dit kan soms zo ver gaan dat kinderen op school vastlopen, uitvallen en /of allerlei psycho-somatische en gedragsproblemen ontwikkelen
(zie ook mijn artikel over ‘Toxische stress en traumagerelateerd gedrag’

( http://www.hblinq.nl/toxische-stress-traumagerelateerd-gedrag/ )

Tijdens dit proces komen kinderen/jongeren ouders, en soms ook scholen, meer dan eens terecht in een doolhof van verschillende soorten hulpverlening, wetgeving en interventies.
Regelmatig zitten ouders aan tafel met meer dan 15 mensen (leerkracht(en), IB-er, schoolleider, samenwerkingsverband, leerplicht, jeugdhulp etc.. ) die allemaal betrokken zijn bij de hulp aan 1 kind.. hun kind. 
En hoe langer de situatie duurt, hoe meer mensen er vaak bij betrokken raken. 

Hetgeen ik regelmatig zie gebeuren is dat het lastig blijkt om de hulpvraag en het passende aanbod hiervoor goed op elkaar af te stemmen waardoor het ingewikkeld kan zijn om gezamenlijk tot 1 solide, integraal en systemisch plan te komen. Ook is het niet altijd duidelijk voor iedereen welke mogelijkheden er zijn en ervaren ouders vaak onbegrip betreffende hoogbegaafdheid bij betrokken instanties.  Het belang van het kind dreigt hierdoor soms, onbedoeld,  een beetje te verdwalen in regels, protocollen, visies, belangen en systemen.

Het gevolg hiervan is dat ouders soms het overzicht verliezen en niet meer het gevoel hebben enige regie te hebben over welke ondersteuning hun kind wel of niet zou moeten krijgen. Dat andere mensen steeds maar beslissen over hun kind.. En juist dat is een gevoel dat geen enkele ouder ervaren wil.  De communicatie raakt verstoord en meer dan eens ontstaat er een strijd waar uiteindelijk niemand gelukkiger van wordt.

In dit soort situaties lever ik graag een bijdrage als proces begeleider. Hierbij kan ik vanuit een onafhankelijke positie mee kijken en denken over de verschillende wensen en mogelijkheden die er zijn.
De ervaring leert dat met goed overzicht, gedegen kennis en ervaring op gebied van zowel systemische jeugdhulpverlening, hoogbegaafdheid en passend onderwijs, een mediërende rol en een integraal plan er vaak veel mogelijk is. Tevens blijkt dat er meestal snel afgeschaald kan worden wat betreft het aantal mensen dat direct betrokken hoeft te zijn.  Een kleine groep die goed samenwerkt aanpassende interventies is veelal krachtig, overzichtelijk en effectief. Ouders en kinderen/jongeren ervaren weer regie en er kan weer met elkaar gesproken worden vanuit oplossingen en verbinding zodat juist het kind de grote winnaar wordt. 

Mocht je jezelf in deze situatie herkennen, schroom dan niet me gewoon even te bellen of te mailen voor de mogelijkheden.