Ouders

Vaak komen ouders van hoogbegaafde kinderen voor specifieke uitdagingen te staan betreffende de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Soms zitten ouders met de handen in het haar en zien ze hun kind(eren) steeds verder wegglijden in een negatieve spriraal van demotivatie, onderpresteren en ‘ongewenst gedrag’ 
De juiste hulp vinden is dan soms lastig daar er zoveel verschillende mogelijkheden zijn.
Welke hulp of deskundige sluit nu aan bij uw specifieke hulpvraag?
Soms is een ondersteunend gesprek of schooladviesgesprek al afdoende, soms is er intensievere zorg of begeleiding nodig. Hoe vind je tussen al dat aanbod nu de juiste hulp voor uw situatie?

HB LinQ is een bureau dat hierbij kan helpen. Wij bieden laagdrempelige zorg betreffende een aantal specifieke (opvoed) uitdagingen, kunnen als mediator mee naar school wanneer de communicatie moeizaam gaat, bieden ondersteuning daar waar een kind dreigt uit te vallen en verwijzen u ook door naar de juiste externe hulp wanneer nodig.
Door eerst uw hulpvraag duidelijk te krijgen kunnen we samen kijken welk traject het beste aansluit.