Aanbod

Voor ouders:

* Uitgebreide intake:                €  80,00
(In dit gesprek onderzoeken we samen de hulpvragen en maken we ook direct een concreet plan)


* begeleidingsgesprek :              €  65,00 p/u     
* Schoolgesprek          :              €  65,00 p/u
* procesbegeleiding     :              €  65.00 p/u

Voor scholen/instanties:

* Informatie/adviesgesprekken:                 €  75,00 p/u
* Presentaties/lezingen:                             €  250,00
– Hoogbegaafdheid algemeen
– Hoogbegaafd vs DSM-V
– Traumagerelateerd gedrag                
* Workshop ‘Hoogbegaafdheid:                  € 350,00

Afzeggen dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Daarna zullen de kosten worden doorberekend.


HBLinQ is officieel aangesloten bij het kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid (KRHB) In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld.