Aanbod

Voor ouders:

* Uitgebreide intake:              €  75,00 
* Vervolg gesprek    :              €  60,00 p/u      Per 1 juli zal ook deze de prijs verhoogd worden naar €60, 00
* Schoolgesprek      :              €  60,00 p/u
* Huiskamergesprek :             €  20,00   per deelnemer.
                                                                      (Minimaal 6 personen incl de ‘host. Deze host betaalt dan zelf niets.**)

(**Huiskamergesprekken zijn bijeenkomsten die een ouder (de host) zelf initieert en hier minimaal 5 andere deelnemers bij zoekt. De bijeenkomst wordt dan in principe gehouden  bij de host thuis en kunnen aan de hand van een vooraf besproken thema zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, omgaan met intensiteit en autonomie, verschillende type’s hb kinderen herkennen, gelijkwaardige communicatie, toxische stress en traumagerelateerd gedrag etc)

***Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%) en reiskosten.

Voor scholen/instanties:

* Informatie/adviesgesprekken:                 €  75,00 p/u
* Presentaties/lezingen:                             €  150,00
– Hoogbegaafdheid algemeen
– Hoogbegaafd vs DSM-V
– Traumagerelateerd gedrag                
* Workshop ‘Hoogbegaafdheid:                  € 250,00

*** Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%) en reiskosten

Afzegging dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Daarna zullen de kosten worden doorberekend.


HBLinQ is officieel aangesloten bij het kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid (KRHB) In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld.